Lekarske greške i do sada retko kažnjavane: Prema novom Zakonu lekari više ne mogu trajno izgubiti licencu za rad

Lekar više ne može trajno da izgubi licencu za rad – novina je koju je doneo nedavno usvojeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Naime, prema novom Zakonu, dozvola za rad lekaru osuđenom u vezi s obavljanjem posla može biti oduzeta samo privremeno, do brisanja iz kaznene evidencije.

U zavisnosti od toga na koji period je lekar osuđen, varira i period nakon kojeg će biti izbrisan iz evidencije i vraćen na rad.

Na primer, ukoliko je lekar osuđen za neko krivično delo za koje mu je izrečena kazna do godinu dana, iz kaznene evidencije brisaće se posle pet godina, kada mu se vraća dozvola za rad i može da počne nesmetano da radi.

Da bi nastupila „rehabilitacija”, potrebno je da protekne određeni vremenski rok od ranije osude, kao i da u tom periodu ne učini novo krivično delo. “Rehabilitacijom” se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim.

Komentarišući ovu odredbu u medijima, direktor Lekarske Komore Srbije dr Milan Dinić izjavio je da je trajno oduzimanje licence bila „nepravda prema lekarima”, jer oni, kao i svi drugi građani, imaju pravo na rehabilitaciju.

Podsetimo, licence lekarima može da oduzme i Sud časti Lekarske komore Srbije po prijavi pacijenta, porodice ili drugog lekara, ukoliko se ne vodi civilni sudski postupak. Od 2010. godine do danas Sud časti primio je 924 prijave na rad lekara, a Dinić je rekao da je doneto oko 60 osuđujućih presuda.

U svega nekoliko slučajeva, lekarima je licenca za rad oduzeta trajno.

U slučaju smr.i Mile Andrić iz 1998. godine, dečiji hirurg iz Kragujevca trajno je izgubio licencu za rad i osuđen je na osam meseci zatvora zbog “teškog dela protiv zdravlja ljudi”. Suđenje je trajalo 12 godina i to je bio prvi put da je nekom lekaru trajno oduzeta licenca za rad.

Zatim je licenca trajno oduzeta ginekologu iz Niša, koji je zbog sm.ti porodilje osuđen na dve i po godine zatvora. Trajno je licencu izgubio još jedan ginekolog i to zbog sm.ti bebe na rođenju u Negotinu. Licenca je trajno oduzeta i lekaru iz Pančeva koji je pravosnažno osuđen na 10 meseci zatvora.

Jedan od poslednjih slučajeva koji su dospeli u medije jeste slučaj osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića, koji je prem.nuo nakon naizgled običnog preloma ruke. Njegovom lekaru je Sud časti Lekarske komore za centralnu i zapadnu Srbiju oduzeo licencu na dve godine.

Proces dokazivanja lekarske greške u Srbiji traje najmanje tri do pet godina, većina slučajeva završena je privremenom zabranom rada, milionskom materijalnom odštetom, ali retko koja i zatvorskom kaznom i trajnim oduzimanjem licence. Tako nešto, novim Zakonom, više neće biti moguće.

Izvor: mvp.insajder.net