Komunalna policija dobija aparate za merenje buke: moći će da zatvaraju kafiće na licu mesta

Novi Zakon o zaštiti od buke predviđa da će u budućnosti svi komunalni milicioneri imati aparat kojim će na licu mesta meriti buku, kao i ovlašćenje da na licu mesta upozore onoga je emituje, a čak i da zatvore objekat ili da oduzmu sredstva sa kojih se buka emituje.

Zakon će sadržati i nova dva člana koja će se konkretno odnositi na buku u ugostiteljskim objektima.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da će dva nova člana zakona, koji se odnose na buku u ugostiteljskim objektima, doprineti kvalitetnijem životu svih građana.

„U zakonu ćemo imati nova dva člana koja će se odnositi na buku u ugostiteljskim objektima. Ono što je predviđeno zakonskim odredbama jeste to da će stručne institucije meriti buku, a ta nadležnost poveriće se i Komunalnoj miliciji. Biće proširena lista izvora, predviđena su sva dokumenta i akcioni planovi koji će pratiti zakon koji je na javnoj raspravi do 23. juna. Očekujem da će do tada stići nove sugestije i kvalitetniji predlozi“, objasnila je Vujovićeva.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić Grad nije protiv ugostiteljskih objekata. Kako kaže, oni moraju raditi i zapošljavati ljude, ali mora da postoji mera između njihovog rada i toga da ljudi moraju normalno da žive, pogotovo ako se taj objekat nalazi u stambenim zgradama.

Izvor: blic.rs