Ko je kriv ako vas napadne pas lutalica i kako da dobijete novac za povredu koju ste pretrpeli?

Pas lutalica izujedao je devojčicu (3) u Valjevu, dok je šetala sa ocem na gradskom šetalištu. Ona je želela da ga pomazi, ali je krvoločni pas skočio na nju i počeo da je grize, otac je jedva uspeo da je spase. Međutim, otac je u obraćanjima za medije rekao da nije siguran da li i koga da tuži zbog tog incidenta.

– Svi mi govore da tužim grad, još nismo doneli odluku o tome. Sada nam je najvažnije da ona bude dobro. Lično mislim da ovako ne postoji rešenje za pse lutalice. I najviše krivim ljude koji ih izbacuju na ulicu i naravno grad koji to ne rešava i ne kažnjava. S druge strane azil je prepun i psi tamo žive u nehumanim uslovima. Ne znam šta bih rekao osim da ne želim da se ovo dogodi ijednom detetu više u Valjevu – rekao je Valjevac M.M.

ŠTA URADITI KADA VAS UJEDE PAS LUTALICA?

Nakon ujeda potrebno je što pre zatražiti neophodnu medicinsku pomoć i zatražiti od doktora da na svom medicinskom nalazu konstatuje da je reč o povredi koja je izazvana ujedom psa. Potrebno je primiti tetanus i to konstatovati na medicinskom nalazu. Nadležnom javnom preduzeću, zavisno od teritorije na kojoj se ujed dogodio, treba prijaviti napad radi eventualnog izlaska na teren identifikacije i hvatanja psa lutalice.

Odmah nakon ujeda je potrebno pribaviti na licu mesta informacije da li je još neko lice videlo napad i podatke o tom licu u smislu kontakt telefona imena i adrese radi eventualnog kasnijeg svedočenja na sudu. Poželjno je pozvati i policiju i prijaviti napad, policija iako nije zadužena za ovakve slučajeve može u slučaju da izađe na lice mesta napraviti službenu belešku koja se kasnije može koristiti kao dokaz. Čak i da ne uspete da ishodujete ovu belešku, barem podaci o svedocima mogu biti veoma korisni za kasniji postupak.

Ovo što je prethodno rečeno odnosi se na proces pribavljanja i obezbeđivanja dokaza u kome je jako bitno pravovremeno reagovati. Nakon procesa pribavljanja dokaza pokreće se postupak za naplatu štete. Ovaj postupak se može voditi kao vansudski ili sudski.

U BEOGRADU

Za štetu nastalu usled napada pasa lutalica odgovoran je Grad Beograd, Javno komunalno preduzeće ,“Veterina Beograd“ u slučaju da se ujed dogodio na teritoriji Beograda i nadležni Sekretarijat za stambene i komunalne poslove koji je ovlašćen za postupanje u ime grada, u postupcima vansudskog poravnanja preko posebno oformljene Komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica. Dakle, Grad Beograd i nadležni Sekretarijat odgovaraju solidarno za nastalu štetu.

Ukoliko ne uspete da se sa nadležnom Komisijom poravnate vansudskim putem, potrebno je da pokrenete sudski postupak putem tužbe za naknadu štete. Grad Beograd, kao tuženog u sporu, zastupaće Gradsko javno pravobranilaštvo.

U VALJEVU

Građani u Valjevu ukoliko su pretrpeli štetu nastalu ujedom pasa lutalica, treba da podnesu pisanu prijavu o događaju, najkasnije u roku od 24 časa nakon ujeda ili napada od strane pasa lutalica Odeljenju nadležnom za inspekcijske poslove – Komunalnoj inspekciji.

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti na šalteru za informacije ili u neradne dane na portirnici Gradske uprave grada Valjeva. Ovaj rok je utvrđen izmenom Odluke o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Valjeva.

U KRAGUJEVCU I NOVOM PAZARU

Obratite se javno-komunalnom preduzeću, koje upravlja službom zoohigijene vašeg grada ili opštine. To treba učiniti odmah nakon ujeda psa i lekarskog pregleda, a najkasnije u roku od tri dana od događaja. Potom je ta služba obavezna da izda potvrdu oštećenom licu o prijavljenom događaju, kao i da preduzme neophodne aktivnosti u pronalaženju i zbrinjavanju psa.

Nakon toga, oštećeno lice, Gradskom javnom pravobranilaštvu, podnosi Zahtev za naknadu štete nastale usled ujeda psa lutalice. Zahtev oštećeno lice je dužno da podnese najkasnije u roku od 30 dana od dana događaja i mora da bude u pisanoj formi, jasne sadržine sa naznakom adrese, kontakt telefona i brojem tekućeg ili žiro računa. Takođe, u zahtevu mora biti napisan veran opis i lokacija događaja, opis pretrpljenih povreda, sa iznosom naknade koju potražuje novac.

LAŽIRANJE NAPADA, NAMERNO NANOŠENJE POVREDA ZBOG NOVCA

Ako se uzme u obzir da su novčane naknade za ujed psa lutalica varirajuće, a neke čak iznose i pola miliona dinara, ljudi u tome vide način da zarade.

Kriminalistička policija vodila je tokom 2012. godine istragu protiv 40 ljudi iz Požege, Užica i Čačka zbog sumnje da su lažirali povrede od ujeda pasa lutalica kako bi naplatili naknadu za fizičke bolove i pretrpljeni strah, a koja iznosi između od 45 i 50 hiljada dinara, rekla je tada Biljana Nastić, portparol Policijske uprave u Čačku.

Gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović krajem 2018. godine govorio je o krajnostima u koje su prevaranti odlazili, kako bi naplatili odštetu zbog ujeda psa.

– Neki idu dotle, da ubiju psa i onda od čeljusti naprave određenu spravu za samopovređivanje, prijave “ujed psa“ i tuže grad za oštetu – rekao je gradonačelnik Jagodine.

Naveo je da bi se tome stalo na put, napravljen je „Protokol“ između grada, Doma zdravlja, Opšte bolnice, Zavoda za javno zdravlje i Policijske uprave, a osnovana je i stručna komisija sastavljena od lekara specijalista i veterinara i kada neko prijavi ujed psa, mora mu se uzeti bris sa rane da bi se videlo životinjsko poreklo.

KOLIKO IZNOSE ODŠTETE? U vansudskom postupku: od 20.000 do 30.000 dinara. U sudskom postupku: od 50.000 do 500.000 dinara

Izvor: telegraf.rs