Klikom do penzije: Zahteve za penziju od sada je moguće podnositi i elektronskim putem

U PIO Fondu nedavno je postavljena nova unapređena verzija portala u koju je ugrađeno nekoliko bitnih novina za korisnike. Jedna od novina na je da se prilikom podnošenja elektronskog zahteva korisnik najpre identifikuje tako što upiše verifikacioni kod koji mu se automatski šalje na mejl adresu koju je uneo u veb-obrascu.

Druga bitna novina jeste mogućnost dvosmerne komunikacije između podnosioca zahteva i referenata.

„Ukoliko korisnik nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju uz zahtev, referent mu šalje poruku putem e-šaltera. On naknadno može dopuniti dokumentaciju, ali samo nakon što mu referent Fonda pošalje poruku“, objašnjava Zorana Sutar, zamenik direktora Sektora informacionih tehnologija u PIO.

U svakom trenutku je moguće proveriti trenutni status svog zahteva, ali i da videti istoriju statusa po hronološkom redosledu. Tako možemo pratiti ceo tok kretanja predmeta od zavođenja u pisarnici pa nadalje.

Zahtev u ime korisnika mogu podneti i njegovi zakonski zastupnici. Ukoliko je zahtev poslat filijali koja nije nadležna, referenti sada mogu da ga proslede nadležnoj i da se postupak obrade predmeta nastavi. Svi rešeni zahtevi se dostavljaju putem pošte.

Cilj rada ovog portala jeste da najstariji građani sve manje dolaze u Fond, jer je obezbeđena komunikacija elektronskim putem za one korisnike koji zahtev mogu da potpišu digitalnim potpisom.

Izvor: alo.rs