Kako do privatne penzije? Svi detalji na jednom mestu – Pre nego što donesete odluku neke stvari morate znati

Penzija je mesečna novčana naknada na koju pojedinac stiče pravo po osnovu godina radnog staža i godina starosti, a pod uslovima utvrđenim zakonom. U zavisnosti od uslova pod kojima je stečena, penzija može biti starosna, invalidska ili porodična. Međutim, mnogi se odlučuju i na privatnu penziju.

Društva za osiguranje imaju svoje privatne fondove. U osiguravajućim društvima možete uplaćivati privatnu penziju u okviru kombinovanog životno-štednog osiguranja. Penziono osiguranje može da uplaćuje svaka punoletna osoba, a u zavisnosti od tarife i dužine trajanja ugovora, zavisi i količina novca koju ce klijent dobiti po isteku istog.

Ugovor se može zaključiti na period od 25 do 40 godina ili do navršene 70 godine života. Ovakav vid penzionog osiguranja se može uplaćivati za drugu osobu pa tako ima dosta slučajeva gde roditelji uplaćuju na ime deteta, životno-štedno osiguranje. Nakon što ugovor istekne, klijentu može da se isplati ceo ugovoreni iznos odjednom, ili da mu se plaća na mesečnom nivou.

U slučaju da se klijent odluči da mu se novac isplaćuje na mesečnom nivou dobiće više novca nego sto je dogovorio u ugovoru. U slučaju da lice kome je trebala da se isplati određena suma novca pr3mine taj novac se isplaćuje njegovim naslednicima onako kako je dogovoreno u samom ugovoru (ceo iznos odjednom ili na mesečnom nivou).

Koliko je vaš novac siguran, zavisi od poslovne politike osiguravajućeg društva, kako društvo plasira novac njihovih klijenata, koji je stepen solventnosti društva (u slučaju stečaja da li društvo poseduje nekretnine u vrednosti svih ugovora preko kojih bi bilo moguće isplatiti klijente).

Od velike je važnosti kod koga je društvo reosigurano (ko osigurava društvo za osiguranje, tj. ko garantuje da će pokriti troškove u slučaju lošeg poslovanja društva).

Ukoliko klijent ne želi više da uplaćuje novac za svoju penziju ugovor se uvek može raskinuti, mada nije preporučljivo. Raskidanje ugovora može da uradi samo osoba koja je taj ugovor sklopila sa osiguravajućim društvom. Prilikom raskidanja ugovora, ako je do istog došlo pre isteka polovine trajanja ugovora, klijent neće dobiti iznos koji je uložio, već će dobiti iznos umanjen za određeni procenat koji pripada društvu za osiguranje prilikom raskidanja ugovora.

Izvor: espreso.co.rs