Kako do olakšica za besplatne kilovate i koji je uslov da ih dobijete – jeftina struja za još oko 140.000 građana

Po Uredbi o energetski ugroženom kupcu predviđeno je da se, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, umanjuje i račun za struju. To znači da je za domaćinstvo sa jednim članom to umanjenje 120 kilovata mesečno, sa dva i tri člana od 160 kilovata, za ona sa četiri i pet članova od 200 kilovata mesečno. Najviše je za porodice koje imaju šest i više članova i iznosi 250 kilovata.

Status energetski ugroženog kupca električne energije, koji je dobijen po starom Zakonu o energetici, ima 63.874 potrošača, a procene Ministarstva energetike su da će novi, nedavno usvojen dokument, omogućiti da ovu povoljnost u Srbiji iskoristi oko 200.000 ljudi iz kategorije socijalno ugroženih.

Treba da se zna da pravo na umanjenje računa neće imati samo energetski ugroženi kupci koji troše 6,5 puta više struje od one predviđene uredbom.

Zbog neizmirivanja svojih obaveza ove povlastice je od početka godine izgubilo 1.930 najsiromašnijh, pa pravo na umanjenje iznosa računa za utrošene kilovate trenutno ima 61.944 korisnik. Tako kažu iz EPS-a, što praktično znači da dobijanje statusa energetski ugroženog kupca uslovljava i poštovanje određenih pravila, a jedno od njih je da kilovati koji su potrošeni iznad od onih koje država finansira, moraju da se redovno plaćaju.

Do olakšica za besplatne kilovate primaoci socijalne pomoći i dečjeg dodatka dolaze bez podnošenja zahteva, dok ostali, kojima je mogućnost data po osnovu primanja, to moraju da urade na nekom od šaltera lokalne samouprave sa brojnim papirima. Pored zahteva moraju da prilože i lične podatke o svim članovima porodice, da li su na redovnom školovanju, zaposleni ili ne, visinu prihoda, podatke o stambenom prostoru koji koriste. Moraju da dostave i dokaz iz katastra iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti, uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja. Preduslov da dobiju besplatne kilovate struje je da su im svi raniji računi uredno plaćeni, odnosno da nemaju dugovanja.

2020. godine pravo na besplatnu struju imalo je jednočlano domaćinstvo sa prihodima koji ne prelaze 14.571,74 dinara, sa dva i tri člana koji mesečno ne zarađuju ukupno više od 21.216,14 dinara, za porodice sa četiri i pet članova do 27.856,18 dinara, sa šest i više članova do 35.030,72 dinara.

Država je previdela kako i ko može da dođe do besplatnih kilovata, ali i kako može da ih izgubi, zbog čega je važno da najsiromašniji preuzete obaveze izmiruju. Jedna od njih je i naknada za obnovljive izvore energije, od koje ni oni nisu oslobođeni, a koja je od januara ove godine povećana 4,6 puta, sa 0,093 na 0,437 dinara po kilovatu. Samim tim, država koja najsiromašniji deo stanovništva, kroz Uredbu o energetski ugroženom kupcu pomaže, s druge strane im odmaže jer moraju da plate i ovaj namet kojom se stimulišu domaći i strani investitori da proizvode zelene kilovate.

Povlastice za struju važe jednu kalendarsku godinu, pa svi koji ostvaruju to pravo moraju na početku godine da pripreme novi zahtev kako bi im ponovo stizali umanjeni računi.

Izvor: blic.rs