Izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti na hitnom usvajanju

Iz Vlade Srbije objavljeno je da su izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti već upućene Skupštini Srbije i da bi ona danas trebalo da ih usvoji.

– Zakon je upućen po hitnoj proceduri zato što je izostala prekršajna sankcija za nepridržavanje i nepoštovanje odluka i naredbi drugih nadležnih organa koji su ih donosili. Izmenama je to sada jasno definisano, kao što je definisano da se uvećava minimalni iznos prekršajnih novčanih kazni sa 30.000 na 50.000 dinara.

Ovaj Zakon bi po hitnoj proceduri trebalo da verifikuju poslanici Skupštine Srbije, a razlog za ovakvu brzinu krije se u činjenici što vlast misli da zbog blagih novčanih kazni nisu poštovani svi propisi.

Procenjeno je da visina minimalne kazne mora da se uveća, pošto i nakon ukidanja vanrednog stanja neke mere moraju i dalje da se poštuju. Razlog za to krije se u činjenici što su u praksi, prilikom kršenja postojećih odredaba Zakona, prekršajni sudovi pokazali sklonost da izriču minimalne novčane kazne, koje nisu stimulisale ni fizička ni pravna lica da ih poštuju.

Po mišljenju vlasti, usvajanjem ovih izmena taj nedostatak biće ispravljen, pa će ubuduće fizička lica koja ne poštuju ni uredbe i odluke nadležnih organa, morati iz svog džepa da izdvoje od 50.000 do 150.000 dinara, a pravni subjekti od 50.000 do čak 500.000 dinara.

– Za mnoge od prekršioca Zakona to nije bio veliki iznos, pa je bilo u praksi da su neki i više puta kršili propise. To se posebno odnosilo na uredbe koje su donele određene institucije. Upravo zbog toga se i menja deo zakona, koji obavezuje da će biti kažnjeni svi i za njihovo kršenje – navodi izvor portala „Blic“.

Izvor: blic.rs