Izgovarajte ovu molitvu ujutru i budite smireni i spokojni tokom celog dana

Izgovorite ove molitve danas, jednu pre obroka, a drugu posle jela. Ako ste vernik, molitva će vam pružiti potreban mir i spokoj.

Pre doručka

U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti naše grehe, Vladiko, oprosti nam bezakonja, Svetosti, poseti i isceli naše slabosti, u ime Tvoje. Amin

Posle doručka

Dostojno je, zaista je dostojno nazvati te Bogorodicom, uvek blaženom i blagoslovenom majkom Boga našega. Hvalimo te. Molitvama naših Svetih Otaca, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.