Evo šta vam ne pokriva putno osiguranje: Važna informacija pred odlazak na odmor u inostranstvo

Svi koji se odluče da ove godine odmor provedu van granica Srbije moraju računati na to da putno zdravstveno osiguranje ne pokriva lečenje od ko*ida 19.

Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije kaže za Tanjug da ko*id 19 nije pokriven putnim zdravstvenim osiguranjem, ali ni dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem jer je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju virusa kor*na.

„Međutim, dijagnostika da bi se utvrdilo da li neko boluje od kov*da 19 je pokrivena osiguranjem. Onog trenutka kada se utvrdi da neko boluje od k*vid 19, obaveza osiguravajućeg društva prema njemu prestaje, zato što mora da se leči po proceduri države u kojoj se nalazi“, pojašnjava Ćirić.

Napominje da polisa putnog zdravstvenog osiguranja i dalje važi za sve ostale slučajeve koji se nisu dogodili krivicom ili nemarom putnika, odnosno nisu posledica nehata osiguranika a gde je potrebna lekarska pomoć.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva troškove bolničkog i vanbolničkog lečenja uglavnom u iznosu do 30.000 evra. Uobičajena cena u osiguravajućim kućama za četvoročlanu porodicu za desetak dana odmora je oko 4.000 dinara.

I kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja situacija je ista. U Srbiji vlasnici polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja leče se u privatnim zdravstvenim ustanovama.

„Srbija je propisala da se kovid-19 mora da leči isključivo i samo u državnim zdravstvenim ustanovama, te mu polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za tu bolest ne važi“, pojašnjava Ćirić.

Izvor: kurir.rs