Domaćinu slave preti kazna od čak 150.000 dinara – velike novčane kazne za kršenje mera

Oko 1.450 komunalnih inspektora i komunalnih milicajaca počelo je uz republičke inspektore da sankcioniše kršenje protivepidemioloških mera na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Izmenama zakona koje su stupile na snagu 14. novembra ovlašćenje da sankcionišu kršenje protivepidemioloških mera dobili su i komunalni inspektori i komunalni milicajci tako da su republičke inspekcijske službe dobile pojačanje.

– Otkako su izmene zakona stupile na snagu, povećan je broj nadzora objekata za skoro tri puta. Do tada taj posao mogla je da obavlja samo republička inspekcija i to pored sanitarne i druge službe poput tržišne, veterinarske, inspekcije rada… Tako je, na primer, dve nedelje pre donošenja izmena zakona, u periodu od 29. oktobra do 13. novembra obavljen nadzor u 11.759 objekata, a u periodu od 14. novembra kada su stupile izmene zakona na snagu do 28. novembra nadzirano je 27.144 objekata – ističe Dragan Pušara, šef EBRD tima za reformu inspekcija pri Ministarstvu državne uprave.

Privredni subjekti najmanje poštuju ograničenje radnog vremena.

– Recimo, 29. novembra napisano su 22 kazne zbog kršenja ograničenja radnog vremena, zatim 9 kazni za nedostatak dezobarijera, 6 za nepoštovanje fizičke distance i 2 za nedostatak korona redara. Treba reći da su i same izmene zakona podigle nivo svesti kod svih naročito privrednih subjekata koji se više pridržavaju mera – apostrofira Pušara.

Dokaz za to je podatak da je napisan gotovo isti broj kazni u istom vremenskom periodu pre i posle izmena zakona.

– Tokom dve nedelje pre izmena zakona izdato je 98 prekršajni naloga, a u dve nedelje posle izmena zakona 93. S druge strane, tokom 14 dana pre izmena zakona napisano je 195 zahteva sudiji za prekršaje, a nakon izmena zakona 77. To pokazuje da sve više ljudi poštuje protivepidemiološke mere jer zna da sada znatno više inspektora može da ih sankcioniše – tvrdi Pušara.

Inače, nakon izmena zakona 1.450 komunalnih inspektora i komunalnih policijaca odnosno milicajaca imalo je obuku kako bi se upoznali sa svim novim ovlašćenjima.

– Oko 90 odsto njih je završilo obuku prošle nedelje. Treba znati da nije cilji inspekcije samo da kažnjava već i da ima savetodavnu i preventivnu ulogu. Zato na ovaj broj kazni treba dodati da je sigurno 20 do 30 puta više izrečeno saveta i upozorenja – kaže Pušara.

Nošenje maski u zatvorenom prostoru polako prelazi u naviku ogromnoj većini građana. Zbog toga inspekcija u poslednje vreme retko kad piše kazne za nenošenje maske.

-Gotovo da nemamo takvih prekršaja. Svega nekoliko prekršajnih naloga je izdato. Mnogi nose maske i na otvorenom bez obzira što to nije obaveza nego preporuka – ističe Pušara.

Podsećanja radi, od svih izmena zakona pažnju javnosti najviše su privukle novčane kazne u vezi sa zabranom okupljanja više od pet ljudi u zatvorenom prostoru.

Prema tim izmenama, ko organizuje žurku ili slavi slavu sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru rizikuje kaznu od 50.000 do 150.000 dinara.

Izvor: kurir.rs