Danas su Sveti Timotej i Mavra: Ako želite da nađete srodnu dušu ovo nikako ne smete da uradite

Čudna je bila sudbina ovih mučenika, mladoženje i neveste. Na dvadeset dana po njihovom venčanju, bili su izvedeni na sud zbog hrišćanske vere, pred tivaidskog namesnika Ariana, u vreme cara Dioklecijana. Timotej je bio otac crkve u svome mestu.

– Ko si ti? upita ga namesnik.

– Hrišćanin sam i otac crkve Božje – odgovori Timotej.

– Zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za m.čenje?

– I ti ne vidiš anđele Božje koji me krepe – reče on.

Prema narodnim običajima, danas nikako ne valja šišati kosu, ako želite da pronađete srodnu dušu ili sačuvate ljubav koju već imate. Ovaj običaj su praktikovali i muškarci i žene.

Izvor: srbijadanas.com