Danas je Sveti apostol Kodrat: Veoma je bitno da izgovorite ovu molitvu kako biste bili mudriji

Osim 12 velikih apostola koji su poznavali Isusa Hrista i bili njegovi prvi učenici, on je izabrao još 70 drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan među njima, koga danas slavi Srpska pravoslavna crkva, je apostol Kodrat Atinski, učeni i mudar svetitelj iz 1. veka nove ere.

Iz života ovog svetitelja je ostalo zabeleženo da je reč bila o jednom od najučenijih i najmudrijih ljudi tog doba. U njegovom živopisu je zapisano da Sveti Kodrat „beše kao zvezda jutarnja posredi oblaka“.

Bio je episkop prvo u Atini, a nakon toga u Magneziji. Prema hrišćanskom predanju, upravo je Sveti Kodrat napisao odbranu hrišćanstva i predao je caru Hadrijanu. Legenda kaže da je ovaj spis ostavio toliki utisak na cara da je ovaj naredio da se hrišćani više ne pr.gone osim ako ne postoji jasna krivica nekog od njih.

Međutim, koliko je Sveti Kodrat bio omiljen među hrišćanima, toliko ga neznabošci nisu voleli.

Sveti Kodrat smatra se zaštitnikom učenih ljudi. Oni koji žele da dobiju deo mudrosti ovog svetog čoveka na današnji dan treba da mu u crkvi zapale sveću i posvete mu ovu molitvu:

„Apostole Sveti Kodrate, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.“