Da li je dozvoljen brak između muškarca i žene dve različite vere? Odgovor daje sveštenik

Pitanje čitaoca:

Koja je razlika između pravoslavne i muslimanske vere i kako bi Bog gledao na brak između dve različite religije? Hvala

Odgovor sveštenika:

Bog ne gleda u lice, već u srce. Razlika u ispovedanju vere je velika i očigledna, da bismo naveli sve razlike, trebalo bi nam dugo.

Ali ono što mi pravoslavni hrišćani moramo da radimo jeste da praktikujemo veru u život, to jest, ako smo primili sveto krštenje, a time i blagodatne darove Duha Svetoga, trebali bismo živeti, kroz liturgijski život u Crkvi koja je Telo Hristovo.

Borbom, pokajanjem ispunjenim postom, molitvom, ispovednošću, duhovnim vođstvom i redovnim pristupom svetom Pričešću, kada se istinski sjedinimo sa Hristom primajući Njegovo Telo i Krv, koji nas čiste od naših grehova i sjedinjuju sa Njim kao zalogom večnog života u carstvo Božije koje ga uvek čeka na Svetoj Liturgiji.

Sve u našem hrišćanskom životu uključeno je u život Crkve, pa tako i brak koji je slika Hristovog sjedinjenja sa Crkvom, kojeg sklapamo svi koji smo kršteni u Njegovo ime i koji smo sjedinjeni s Njim kroz Sveto Pričešće. Ako želimo da se sjedinimo u braku i da budemo blagosloveni u Crkvi neophodno je jedinstvo u veri, odnosno isto ispovedanje vere, Jedan je Hristos, jedna je vera, jedno je krštenje.

Svedočenje vere u Svetom Trojstvu Boga, Oca, Sina i Svetog Duha.