Carinici imaju pravo da vam oduzmu novac na granici: Da li to znači da definitivno ostajete bez para ili ne?

Carinici u toku sezone letnjih odmora svaki dan zaplene priličnu sumu novca. Reč je uglavnom o kršenju limita od 10.000 evra.

Putnici koji slučajno ili namerno čine prekršaj tako što ne prijavljuju da sa sobom nose više od 10.000 evra krše Zakon o deviznom poslovanju i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Oni najčešće ne žele da govore o razlozima neprijavljivanja, ili kažu da su prećutali da nose novac zbog bezbednosti.

Tako, godišnje se u Srbiji otkrije i više od tri miliona evra, a ukoliko bude trajno oduzet, ovaj novac ide u budžet, rekli su u Upravi carina.

– Prema Zakonu o deviznom poslovanju neprijavljena sredstva pri izlasku iz Srbije, koja prelaze iznos od 10.000 evra, carinski organ privremeno zadržava i o tome sačinjava Zapisnik. Privremeno zadržana sredstva deponuju se na odgovarajući račun koji se vodi kod Narodne banke Srbije u roku od dva dana od dana od učinjenog prekršaja, a dalji postupak vodi se kod nadležnih organa u skladu sa propisima kojima je regulisano vođenje prekršajnog postupka – objašnjavaju u Upravi.

Dakle, devize se privremeno oduzimaju i predaju prekršajnom sudu, koji ih najčešće kažnjava novčanom kaznom i trajnim oduzimanjem novca, kad se direktno sliva u državni budžet.

Naravno, ukoliko putnik dokaže poreklo novca, oduzeta suma mu se vraća, međutim, u praksi, kako navode, retko se dešava da se dokaže poreklo novca.

Da biste izbegli ove neporijatnosti, za unos veće sume od 10.000 evra u Srbiju potrebna vam je potvrda da ste novac podigli sa svog računa u inostranstvu, ili da ste novac zamenili kod strane banke, uz potvrdu te banke.

I najvažnije, ne plaća se nikakav porez sume iznad 10.000 evra, koje prijavite, već samo dobijete potvrdu da ste taj ovac uneli u zemlju.

Postoje izuzeci:

– Sumu veću od 10.000 evra u gotovini mogu izneti samo nerezidenti i domaći državljani koji imaju radnu vizu ili dozvolu za boravak u inostranstvu dužu od godinu dana, i to uz neophodne potvrde

– Rezidenti Srbije veći iznos od 10.000 evra u gotovini mogu izneti samo u slučaju iseljenja uz dostavljen dokaz o iseljenju

– Unos i iznos platnih kartica je slobodan

– Unos deviza u Srbiju je slobodan, ali ako je reč o sumi iznad 10.000 evra, dužnost je da to prijavite i za to dobijate potvrdu

– Putnici koji imaju svotu veću od 10.000 evra treba da se obrate cariniku i popune obrazac prijave, koji je dostupan svima

Izvor: srbijadanas.com