Advokati objašnjavaju kaznu koja je doneta zbog „Tome“ – mnogima preti zabrana interneta

Kazna koja je određena za one koji su širili film „Toma“ putem društvenih mreža je mera zabrane korišćenja interneta. Za mondo su advokati pojasnili šta se pod tim podrazumeva.

„Sud može da odredi uklanjanje spornog sadržaja kao i zabranu radnji koje su dovele do kršenja prava. To znači da jeste ovlašćen da upotrebi meru zabrane korišćenja interneta kada nađe da postoji osnov. Na primer, ukoliko se dokaže da postoji rizik od ponavljanja krivičnog dela ili prekršaja, kao i ponovnog nanošenja štete. Kada se ova mera odredi, uglavnom privremeno, zakonom je utvrđeno kako se ona izvršava i primenjuje“, kaže advokat Marko Brnaković.

Advokati kažu da nije nemoguće da se ova mera ubrzo uvede u naš pravni sistem.

„Zakon o krivičnom postupku u članu 208. predviđa ovu meru u okviru zabrane napuštanja stana, odnosno kućnog pritvora. Ako postoji rizik da bi okrivljeni mogao pobeći, da će ponoviti krivično delo i dovršiti pokušano, sud mu može zabraniti da bez odobrenja napusti stan u kome boravi i da odredi uslove pod kojima se boravi u stanu, kao što su zabrana korišćenja telefona i interneta“, kaže advokat Rade Knežević.

Takođe, advokat Knežević kaže da je ovu meru u praksi teško izvesti.

„Ovu meru je moguće doneti, ali je nije lako sprovesti. Ako nekome onemogućite pristup tehnologiji sa kućnog računara ili telefona, uvek postoji mogućnost da on koristi internet sa druge IP adrese. Osim toga, zabrana interneta bi značila da je pristup onemogućen i drugim ljudima koji žive u istom stambenom prostoru, pa ostaje nejasno kako bi se to regulisalo, jer bi njihova prava bila ugrožena. To znači da je sama kontrola sprovođenje mere zabrane interneta vrlo otežana“.

Izvor: mondo.rs