Lepe vesti za građane Srbije: Banke pomeraju starosnu granicu korisnika KREDITA!

Sve više banaka pomera starosnu granicu korisnika kredita na 80 godina, koliko klijent može da ima u trenutku otplate poslednje rate. Iako bankari nerado zvanično pričaju o tome da postoji granica u godinama korisnika kredita, stariji građani do skoro nisu mogli da računaju na ovu vrstu novčane pozajmice.

Nije pomagalo ni to što imaju veća primanja, ni to što su uredni u plaćanju obaveza prema banci i slično. Banke su se rigorozno držale nepisanog pravila da kredite i druge proizvode ne odobravaju građanima koji bi u trenutku otplate poslednje rate imali više od 75 godina, a kod nekih banaka ne više od 70 godina starosti.

Međutim, s obzirom na potražnju i na činjenicu da je populacija u Srbiji sve starija i banke su promenile pravila, odnosno spustile kriterijume. Kako saznajemo, nekoliko najvećih banaka uveliko su završili pregovore sa osiguravajućim kućama da se starosna granica korisnika kredita pomeri sa 75 na 80 godina. U jednoj od većih banaka na srpskom tržištu ističu da su penzioneri, iako sa najnižim primanjima, najredovnije platiše i da im zbog toga treba izaći u susret.

– U našoj banci je do prošle godine limit bio 75 godina, da bi krajem 2017. tu granicu pomerili na 78 godina, a od nedavno na 80 godina. To znači da u trenutku otplate poslednje rate kredita korisnik ne može da ima više od 80 godina. Na takav korak smo se odlučili zbog izuzetno velikog procenta penzionera kao naših klijenata, ali i zbog toga što su oni najredovnije platiše kada je u pitanju stanovništvo – otkrivaju u ovoj banci.

Slično potvrđuju u još nekoliko banaka, ali gotovo niko od njih nije želeo da se javno izjašnjava oko pomeranja starosne granice.

Inače, bankari zvanično tvrde da u većini slučajeva nema starosne granice, a i ako ona postoji utvrđuju je osiguravajuće kuće, a ne oni. Tako u jednoj banci na našem tržištu kažu da nemaju definisanu starosnu granicu.

– Naša banka nema definisanu starosnu granicu po pitanju odobravanja svojih kreditnih proizvoda klijentima. Izuzeci na koje banka nema mogućnost da utiče uslovljeni su od strane osiguravajućih kuća koje imaju definisan limit u pogledu starosne dobi klijenta. Klijenti koji pripadaju grupi penzionera mogu da podnesu zahtev i za specijalne proizvode namenjene tom segmentu, pri čemu je maksimalna starosna dob u trenutku otplate poslednjeg anuiteta 75 godina, što je direktno uslovljeno godinama do kojih osiguravajuća kuća prihvata u osiguranje ove klijente, jer ti proizvodi imaju uključeno i životno osiguranje, koje finansira sama banka – navode u ovoj banci.

Kako ističu, prilikom odobravanja potrošačkih kredita, i ovi klijenti imaju mogućnost da biraju.

– Oni mogu da se opredele da taj isti kredit realizuju u ekspozituri kao gotovinski kredit kod koga nema ograničenja sa stanovišta starosne dobi u pogledu krajnjeg limita do kog otplata kredita mora da se završi. Ovo praktično znači da banka nema definisanu starosnu granicu – objašnjavaju.

Za starije je osiguranje skuplje

Jedan od razloga zašto i dalje većina banaka ne daje kredite građanima starijima od 75 godina jeste cena takvih pozajmica. Naime, kako bankari nezvanično objašnjavaju, osiguravajuće kuće mnogo više naplaćuju životno osiguranje starijih ljudi, a ono je sastavni deo kreditnog aranžmana.

Izvor: srbijadanas.com