73 godine od proboja Sremskog fronta: 175 dana borbe koja je označila kraj Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije

Jedno od najtežih, najdugotrajnijih i najslavnijih bojišta u narodnooslobodilačkoj borbi protiv okupatora i za oslobođenje Jugoslavije bio je Sremski front koji je formiran je posle oslobođenja Beograda, krajem oktobra 1944. godine i trajao do 12. aprila 1945. godine.

Bitka u kojoj je sa obe strane učestvovalo oko dve stotine pedeset hiljada vojnika vođena je punih sto sedamdeset pet dana.

Nemci su front postavili sa ciljem da obezbede izvlačenje grupe armija „E“ iz Grčke, Makedonije i sa Kosova i uporno ga branili. Prvi proleterski korpus NOVJ (od 1. januara 1945. preimenovan u Prvu armiju JA) počeo je Sremski front da bi zaštitio oslobođeni Beograd i nastavio potiskivanje neprijatelja prema zapadu.

Uz jedinice Jugoslovenske Armije, učestvovale su i trupe Crvene i bugarske Narodne armije, kao i Brigada „Italija“.

U sklopu završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije, posle velikih priprema, izvršen je Proboj uporno branjenog Sremskog fronta, 12. aprila 1945. godine. Za proboj su formirane tri operativne grupe: Severna (glavna), Bosutska i Južna.

Južna grupa divizija (2. proleterska, 3. krajiška i 17. istočno-bosanska), tokom uvodnih borbi početkom aprila forsirala je Drinu, oslobodila Semberiju i Brčko i tako ugrozila nemački desni bok fronta. Bosutska operativna grupa (6. proleterska i 11. divizija i 1. konjička brigada), zauzela je polazne položaje na Bosutu, prenosi wikipedia.org.

Severna operativna grupa (1. proleterska, 21, 22, 42. i 48. divizija, 2. tenkovska i inžinjerijska brigada), zauzela je položaje na pravcu glavnog udara. Komandant Prve armije, general Peko Dapčević, komandovao je Južnom operativnom grupom, a probojem fronta načelnik Štaba i armije general Milutin Morača.

U teškim i krvavim borbama po snegu i vetru poginulo je oko 13.500 jugoslovenskih vojnika, uglavnom mladića iz Srbije i Crne Gore, 1.100 pripadnika Crvene Armije, 630 pripadnika bugarske Narodne Armije i 163 Italijana iz sastava jugoslovenskih jedinica.

Na strani neprijatelja poginulo je oko 30.000 vojnika.

Proboj Sremskog fronta označio je okončanje Drugog svetskog rata na teritoriji Republike Srbije.

Državna ceremonija povodom obeležavanja 73. godišnjice od proboja Sremskog fronta biće održana danas u Adaševcima kod Šida, a nakon polaganja venaca i odavanja državnih i vojnih počasti predviđena su obraćanja kao i prigodan umetnički program, saopštio je Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Izvor: telegraf.rs